För medlemmar
BJÖRNKLYFTAN
Tomtägareförening
Historik

Halvar Lindgren från Adelsö utanför Stockholm köpte in fastigheten Lilltevedalen 1:132 i början på 1960-talet. Hans avsikt var att här skapa ett fritidsområde med ett 40-tal fritidshus och ett stort friområde för de boendes rekreation. Lantmätaren Erik Jonsson upprättade under 1961 ett förslag till byggnadsplan (se karta) vilket godkändes av Åre kommun och fastställdes av länsstyrelsen den 25 juni 1963. Byggnadsplanen gäller fortfarande.

I början av 1986 skänker Halvar Lindgren Lilltevedalen 1:132, som vi kan kalla det grönområde som inte får bebyggas, till fastighetsägarna. Den 26 mars 1986 bildas Björnklyftans Tomtägareförening u p a i närvaro av 29 fastighetsägare. Vid det konstituerande sammanträdet valdes John Örtengren till föreningens ordförande - en post han innehade i över 20 år.